Missie en visie

De NJBB is in beweging!

Samen met de verenigingen bouwt de sportbond aan de toekomst van de petanque sport in Nederland. Vanaf 2013 doorloopt de Nederlandse Jeu de Boules Bond een intensief traject van organisatieverandering en beleidsontwikkeling. De noodzakelijke koerswijziging is vertaald in een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2014-2016. Het beleidsplan beschrijft de missie, de visie en de nieuwe koers die de sportbond richting geeft.

Missie

De NJBB is een sportbond die staat en opkomt voor de belangen van de Jeu de Boules sport in Nederland en de sport landelijk voor verschillende doelgroepen op verschillende niveaus faciliteert.

Visie

De NJBB is dé autoriteit op het gebied van Jeu de Boules in Nederland en faciliteert een passend aanbod voor het beoefenen van de Jeu de Boules sport voor verschillende doelgroepen op verschillende niveaus.

Koers

Om de missie en de visie te realiseren volgt de NJBB de koers: petanque als competitiesport. In de activiteiten van de sportbond ligt de focus op het positioneren en promoten van de competitiesport. Zo is er een nieuwe nationale competitie ontwikkeld (de Nationale Petanque Competitie), is de kwaliteit van de Nationale Kampioenschappen verbeterd, is het sportplatform NLpetanque gelanceerd, zijn de opleidingen voor scheidsrechters, wedstrijdleiders en petanque instructeurs ontwikkeld en is er veel aandacht voor de districtscompetities. Om dit te realiseren is het eveneens van belang om de bondsorganisatie op orde te brengen en de activiteiten efficiënter en met oog voor kwaliteit en continuïteit te organiseren. Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe organisatiestructuur van kracht, waarbinnen de krachten worden gebundeld en de sport dicht bij de vereniging wordt georganiseerd.