Modelstatuten WBTR nu op te vragen

WBTR, modelstatuut, opvragenIn het nieuwsbericht van 22 maart op deze website (en in het Nieuwsbouletin van maart) is verdere uitleg gegeven over de te nemen stappen met betrekking tot de nieuwe Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR).

In het bericht was onder andere aangegeven dat het bondsbureau aangepaste modelstatuten beschikbaar stelt voor aangesloten verenigingen. Inmiddels zijn al 32 verenigingen voorzien van de modelstatuten. De modelstatuten zijn op te vragen door een bestuurslid van de vereniging door een e-mail te sturen naar info@njbb.nl.

Voor alle verdere informatie over de WBTR verwijzen we door naar de pagina Onderwerpen A tot Z op deze website. De pagina is te vinden via het menu Verenigingen en onder de letter ‘W’ is informatie over de WBTR te vinden.