Mogelijkheid tot organiseren digitale ALV verlengd tot 1 augustus

Verkiezing BondsraadDe minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft op 12 maart de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit tot verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

Deze wet maakt het onder meer mogelijk om (jaar)vergaderingen van rechtspersonen in elektronische (digitale) vorm te houden. Dit is dus ook van toepassing op de ALV van een petanquevereniging. De werking van de wet is verlengd tot 1 juni, waarbij is aangegeven dat de minister voornemens is de mogelijkheid tot elektronisch vergaderen te verlengen tot 1 augustus, om zo organisaties meer zekerheid te bieden bij het plannen en organiseren van dergelijke vergaderingen. Intrekking van de wet (op zijn vroegst dus per 1 augustus) zal altijd minimaal twee maanden van tevoren worden aangekondigd.