Nederlandse petanqueliteratuur digitaal beschikbaar

Sinds het begin van dit jaar heeft de NJBB een webpagina met Nederlandse petanqueliteratuur. Het gaat om boeken of brochures die indertijd op papier door de NJBB zijn uitgebracht of gedistribueerd. Vier boeken, en niet toevallig alle van Franse origine, gaan over de techniek, de tactiek en de psychologie van het spel. Twee daarvan zijn vooral gericht op petanquetrainers om het spel aan jonge kinderen bij te brengen.

Daarnaast zijn er twee boekjes die meer gericht zijn op de achtergrondkennis van het spel en een laatste gaat over wedstrijdorganisatie en geeft een overzicht met uitleg van een groot aantal wedstrijdsystemen. Alle uitgaven zijn in PDF-formaat en kosteloos te downloaden op https://nlpetanque.nl/literatuur-petanque/.

Zolang de voorraad strekt is op het bondsbureau het boek ‘50 Jaar NJBB’ nog  verkrijgbaar, het in 2022 verschenen jubileumboek over de geschiedenis van de in 1972 opgerichte NJBB. Klik hier om het Jubileumboek te bestellen.

Het overzicht wordt gecomplementeerd met een lijst van ongeveer 450 boeken over de gehele wereld.