Nieuw bestuur NJBB

Wij zijn verheugd dat tijdens de bijzondere bondsraadsvergadering van maandag 30 oktober j.l. de bondsraad de volgende nieuwe bestuursleden heeft benoemd:

  • Frans Walvis (voorzitter)
  • Koen Breedveld
  • Michiel Stoop
  • Abdou Najib
  • Charles Gelijn

Samen met Jan Paashuis, huidig bestuurslid, staat er weer een voltallig bestuur.

Dit bestuur zal samen met het bondsbureau en de bondsraad hard aan de slag gaan om bestuurlijke zaken verder op te pakken. Een van de speerpunten is om te zorgen dat de bondsraad uitbreiding gaat krijgen en daarvoor gemotiveerde kandidaten gezocht gaan worden.

Samen bouwen aan de NJBB, vol vertrouwen in elkaar en met elkaar naar de toekomst.

v.l.n.r: Jan Paashuis, Koen Breedveld, Frans Walvis, Charles Gelijn, Abdou Najib, Michiel Stoop