Update: Uitgave nieuw boek Henk Reesink uitgesteld

Jeu de boules boek Reesink

Update 7 april 2020: In verband met de coronacrisis, laat het drukken en uitgeven van dit boek nog even op zich wachten. Henk Reesink: “Ik ben nu een beetje afhankelijk van wat er allemaal op ons afkomt. Maar de namen van iedereen die het boek al heeft besteld, zijn zeker genoteerd. Wanneer de verschijningsdatum bekend is, laat ik dat aan iedereen per mail weten. Ik wens iedereen een goede gezondheid en hoop dat we snel weer de boules ter hand kunnen nemen.”

Bericht van 17 maart 2020: 
Anne Martine en Henk Reesink geven de leden van de NJBB na 20 jaar weer de mogelijkheid een prachtig boek aan te schaffen voor een uitzonderlijk lage prijs. Met dank aan dochter Tamara Reesink voor het grafische werk.

Info boek
Het betreft een full colour-uitgave, ruim A4-formaat met hard gebonden kaft en 192 pagina’s. Het is prachtig geïllustreerd met meer dan 200 afbeeldingen en beschrijft de vele facetten van onze fascinerende sport.

Je krijgt een inkijkje in de Middeleeuwen. De verschillende varianten in deze periode en de eeuwen daarna worden met mooie afbeeldingen toegelicht. Dat de rol van de herberg uitvoerig wordt behandeld, heeft vooral te maken met het feit dat deze eeuwenlang de ontmoetingsplek bij uitstek was waar de verschillende varianten van het Jeu de Boules zich konden ontwikkelen. Bijzonder zijn de unieke afbeeldingen van het Sport Boules, dat niet voor niets het Jeu National van Frankrijk wordt genoemd. Hier wordt dan ook extra aandacht aan besteed. Vanzelfsprekend komen we uiteindelijk uit bij de jongste telg van de grote jeu de boules-familie, het Petanque. Natuurlijk is er een speciaal hoofdstuk aan humor gewijd waarbij onze Fanny niet zal worden vergeten. De auteurs hopen dat ook dit boek evenals in 2002 met veel enthousiasme zal worden ontvangen en een bijdrage mag leveren aan de kennis van deze prachtige volkssport.

Interesse?
Voor leden van de NJBB kost het boek slechts 17,50!
Verzamel per vereniging het aantal bestellingen en laat één persoon de bestelling plaatsen. Dat kan middels een e-mail naar: henkreesink@online.nl.
Het scheelt heel veel in de portokosten als er gelijk meerdere exemplaren worden besteld. Bij 6 boeken (gewicht ruim 8 kilo) bedragen de portokosten ongeveer 7 euro, indien verzekerd iets meer. Voor 1 boek zijn de portokosten hetzelfde. Het boek kan niet door de brievenbus.

Henk en Anne Martine Reesink, auteurs van:

  • Jeu de Boules, Geschiedenis Spelregels Tactieken (1994)
  • Jeu de Boules, een document voor de liefhebber (2002)
  • (Franse uitgave in 2005) Jeu de Boules 3000 ans d’Histoire… et d’histoires