NJBB verwelkomt PC Dordrecht

Cdp ’t Boulende Schaep en SC Amstelwijck Jeu de Boules zijn gefuseerd tot één vereniging: PC Dordrecht. Het bondsbestuur van de NJBB heeft een verzoek tot lidmaatschap ontvangen van PC Dordrecht. 

Hoe is de fusie ontstaan?
Na de aanvraag van ’t Boulende Schaep met een goed beleidsplan voor een nieuwe locatie was het voor de Dordtse wethouder van sport duidelijk dat beide clubs het best samen verder konden gaan.
Amstelwijck moest hun locatie verlaten omdat er op die plek huizen gebouwd worden. ’t Boulende Schaep wilde graag weg van de huidige locatie omdat deze moeilijk bereikbaar is en omdat het terrein op een waterwingebied ligt met strikte regels.
Er is nu een nieuw speelterrein gevonden op een heel gunstige plek tussen drie woonwijken.
De gemeente Dordrecht heeft niet alleen meegezocht naar een nieuwe locatie, maar helpt de nieuwe club ook financieel voor het bouwen van een nieuwe hal waarin plek is voor een mooie kantine en 16 binnenbanen.
De eerste offertes zijn inmiddels binnen en er zal waarschijnlijk vanaf augustus gebouwd gaan worden.   

Indien een lidvereniging bezwaar heeft tegen de toelating van PC Dordrecht als aangesloten vereniging, kan er tot 15 februari schriftelijk een bezwaar worden ingediend via info@njbb.nl. (artikel 5 huishoudelijk reglement NJBB)