Onderwerpen van A tot Z

Verwerkersovereenkomst​

A B C
Aanleggen boules baan Basis Instructeur Petanque (BIP) Calamiteitenplan
Academie (NJBB) Beoordelaar CEP
Agenda Besluiten bestuursvergadering Clubs
AVG Besluitvormingsproces Commissies
AVG Q&A document Bestelformulier • CWI
Bondsbestuur • CWN
Bondsbestuur portefeuilleverdeling • Financiële commissie
Bondsblad • Redactie commissie
Bondsbureau • Reglementencommissie
Bondsraad Contact bondsbureau
Bondsraad – stukken Contributie
Bondsraadsleden
D F G
Declareren FIPJP Gedragscode
Districten Goed sportbestuur
Districtsteams functieprofielen Grensoverschrijdend gedrag (voorkomen)
Districtsteams taken
Districtsteams websites
H I J
Huishoudelijk reglement Internationale federaties Jaarverslag/ jaarplan
K L M
Kerninstructeur Ledenadministratie Meerjarenbeleidsplan
Klacht Ledenraadpleging Missie
Kleding Leercoach Muziek in de kantine
Licenties
Lidmaatschap
N O P
Nationale Sportakkoord Onkostenregeling vrijwilligers Partners
Nieuws Opleiders Petanque magazine
Nieuwsbrief Opleidingen (NJBB Academie) Planning opleidingen
NJBB Nieuwsbouletin Organisatiestructuur Privacybeleid clubs
NLpetanque sportplatform Organogram organisatiestructuur Privacyverklaring
 NOC*NSF Overschrijven leden Privacy wetgeving
R S T
Route Bondsbureau Scheidsrechter (BSR) Tuchtcollege
Sportakkoord
Sportgerelateerde informatie
Stappenplan bezwaarprocedure OZB
Startnotitie visie 2017+
Statuten
Strategisch beraad
Suppliers
V W
Vacatures WBTR
Veelgestelde vragen  Wedstrijdleiders (RWL)
Verenigingen overzicht Werkgroepen
Verenigingsondersteuning Rabobank Welp
Verwerkersovereenkomst
Verzekeringen
 Toelichting BAV verzekering
Visie
Vrijwilligers