Onderwerpen van A tot Z

Verwerkersovereenkomst​

A B C

Aanleggen boules baan

Basis Instructeur Petanque (BIP) Calamiteitenplan
Academie (NJBB) Beoordelaar CEP
Agenda Besluiten bestuursvergadering Clubs
AVG Besluitvormingsproces Commissies
AVG Q&A document Bestelformulier • CWI
  Bondsbestuur • CWN
  Bondsbestuur portefeuilleverdeling • Financiële commissie

 

Bondsblad • Redactie commissie
  Bondsbureau • Reglementencommissie
  Bondsraad Contact bondsbureau
  Bondsraad – stukken Contributie
  Bondsraadsleden  
   
D F G
Declareren FIPJP Gedragscode
Districten    Grensoverschrijdend gedrag (voorkomen)
Districtsteams functieprofielen    
Districtsteams taken    
Districtsteams websites    
     
H I J
Huishoudelijk reglement Internationale federaties Jaarverslag/ jaarplan
     
     
K L M
Kerninstructeur Ledenadministratie Meerjarenbeleidsplan
Klacht Ledenraadpleging Missie
Kleding Leercoach Muziek in de kantine
  Licenties  
  Lidmaatschap  
     
N O P

Nationale Sportakkoord

Onkostenregeling vrijwilligers Partners
Nieuws Opleiders Petanque magazine
Nieuwsbrief Opleidingen (NJBB Academie) Planning opleidingen
NJBB Nieuwsbouletin Organisatiestructuur Privacy wetgeving
NLpetanque sportplatform Organogram organisatiestructuur Privacyverklaring
 NOC*NSF Overschrijven leden  
     
R S T
Route Bondsbureau Scheidsrechter (RSR) Tuchtcollege
  Sportgerelateerde informatie  
  Stappenplan bezwaarprocedure OZB  
  Startnotitie visie 2017+  
  Statuten  
  Strategisch beraad  
  Suppliers   
     
V W  
Vacatures Wedstrijdleiders (RWL)  
Veelgestelde vragen  Werkgroepen  
Verenigingen overzicht Welp  
Verenigingsondersteuning Rabobank    

Verwerkersovereenkomst

   
Verzekeringen
 Toelichting BAV Verenigingen
   

Visie

   
Vrijwilligers