Organisatiestructuur

De organisatiestructuur in beeld

De organogram illustreert de onderlinge verhouding, de samenhang en de betrokkenheid van de verschillende bondsorganen. De structuur is gericht op het stimuleren van proactiviteit, daadkracht en beheersbaarheid.

Bij de ontwikkeling van de organisatiestructuur is rekening gehouden met de belangrijkste uitgangspunten en kerntaken van de bond.

Uitgangspunten

  • De vereniging staat centraal
  • Dynamische en flexibele structuur
  • Samengang en transparantie tussen verschillende bondsorganen
  • Effectiviteit en effici├źntie in de gehele organisatie
  • Gedeelde verantwoordelijkheid en ambitie; ownership in alle geledingen

Kerntaken

  • Faciliteren van kwalitatief, continu en passend sportaanbod
  • Faciliteren van professionele en adequate dienstverlening
  • Ondersteunen van verenigingen
  • Ontwikkelen en aansturen van beleid
  • Belangenbehartiging van de sport

De kerntaken zijn gebaseerd op de gekozen koers; het positioneren van petanque als een competitiesport, en de uitgangspunten van de bondsorganisatie.