Workshops vanuit Rabo Clubsupport VOOR VERENIGINGEN

Aanmelden voor de Workshops van Rabo ClubSupport

Sport- en cultuurverenigingen worden geconfronteerd met vergelijkbare uitdagingen. Om hierop in te spelen, organiseert Rabo ClubSupport van maandag 13 november tot en met donderdag 23 november 2023 een reeks online workshops. Tijdens deze workshops worden de meest voorkomende thema’s behandeld, waaronder verduurzaming, vrijwilligersmanagement en sponsorbeleid.

Samen met Rabobank kunnen jullie de ambities van jouw vereniging verwezenlijken en de toekomst van je club veiligstellen.

Rabo ClubSupport: Ondersteuning en Stemcampagne voor Sport- en Cultuurverenigingen

De Rabobank zet zich in om sport- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland te ondersteunen met kennis, netwerken en financiële steun. In haar rol als coöperatieve bank keert de Rabobank jaarlijks een deel van haar resultaat terug aan deze verenigingen, met als doel hen toekomstbestendiger te maken. Deze inspanningen worden verricht in samenwerking met partners als NOC*NSF, LKCA, Kunstbende en diverse sportbonden, waaronder de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). Gezamenlijk streven ze ernaar om de ambities van clubs te realiseren.

Rabo ClubSupport Ondersteuning

Voor verenigingen die hun doelen willen bereiken, zoals verduurzaming, het aantrekken van sponsors of het creëren van een veilig sportklimaat, biedt Rabo ClubSupport uitgebreide ondersteuning. Elk jaar kan jouw vereniging, ongeacht of ze klant zijn bij de Rabobank, deelnemen aan diverse workshops. Indien jouw vereniging lid is van de Rabobank, heeft jouw vereniging ook de mogelijkheid om de vereniging aan te melden voor masterclasses of een intensief begeleidingstraject, waarbij de vereniging persoonlijk wordt bijgestaan door experts op gebieden zoals inclusie, verduurzaming en ledenbinding.

Rabo ClubSupport Stemcampagne

Met de Rabo ClubSupport Stemcampagne investeert de Rabobank een deel van haar winst in sport- en cultuurverenigingen. Hierdoor kunnen deze clubs op duurzame wijze groeien en meer mensen betrekken. Elke vereniging die klant is bij de Rabobank kan zich aanmelden om deel te nemen aan de campagne. Bovendien kunnen leden van de Rabobank stemmen op hun favoriete club. De clubs met de meeste stemmen ontvangen financiële ondersteuning, wat bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor de aanschaf van muziekinstrumenten of de installatie van LED-verlichting.

Meer informatie

Voor meer informatie over Rabo ClubSupport en de geboden workshops, kunt u terecht op www.raboclubsupport.nl of contact opnemen met de Rabobank in uw regio.