Reglementencommissie

De reglementencommissie is een commissie van de bondsraad.

 

Belangrijkste taken en bevoegdheden

 • Adviseren van de bondsraad bij de vaststelling van de statuten of enig reglement.
 • Adviseren van andere organen van de bond bij de vaststelling en uitvoering van overige regelgeving.
 • Vaststellen van de vertaling van het Reglement voor de Petanquesport („RPS”).
 • Bindend interpreteren van (de vertaling van) het internationaal spelreglement petanque.
 • Bindend interpreteren van het toernooireglement petanque en alle overige reglementen en die gericht zijn op de uitvoering van de sport.

Leden commissie

 • S. Pieterse (voorzitter)
 • J. Vuurpijl (secretaris)
 • H. Lacourt (lid)
 • R. van Stockum (lid)
 • Niek Tholen (lid)

Aspirant lid:

 • Tineke Walvis

Contact

Heeft u een vraag voor de reglementencommissie dan kunt u een mail sturen naar info@njbb.nl