Statuten

Bij de oprichting van een vereniging vormen de statuten het belangrijkste document. Het is als het ware de grondwet van de vereniging. In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van de bond.

In de vergadering van de bondsraad van 28 november 2020 zijn de nieuwe statuten aangenomen.

Bekijk de statuten.