Statuten

Bij de oprichting van een vereniging vormen de statuten het belangrijkste document. Het is als het ware de grondwet van de vereniging. In de statuten staan de doelen en de belangrijkste regels.

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

In de vergadering van de bondsraad van 28 november 2020 zijn de vernieuwde statuten van de NJBB aangenomen.

De nieuwe statuten van de NJBB zijn op 19 februari 2021 gepasseerd door Mr J.G.M. Ruijgrok, notaris te Hilversum.

Bekijk de statuten.