Strategisch beraad

Het strategisch beraad is een onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB en dient ter inhoudelijke bespreking van de beleidsvoorstellen van het bondsbestuur.

De kenmerken van het strategisch beraad op een rij:

  • Geen formeel bondsorgaan, wel formele status in besluitvormingscyclus
  • Structureel voorbereidend op bondsraad najaar (1x per jaar)
  • Toetsing input ledenraadpleging in concept (meer)jarenbeleid en jaarplan
  • Vertegenwoordiging districtscoördinatoren, bondsraadsleden en bondsbestuurders
  • Vertegenwoordiging deskundigen o.b.v. onderwerp

Na de voorbereidingen in de ledenraadpleging en het strategisch beraad vindt in de bondsraad de daadwerkelijke besluitvorming plaats.

Documenten met betrekking tot strategisch beraad 26 september 2020

Het strategisch beraad is een onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB.
Bekijk de volledige cyclus

NJBB Infographic_Besluitvorming-V4