Strategisch overleg

Het Strategisch Overleg is bedoeld om tussen bestuur en bondsraadsleden in gesprek te gaan over de strategie, de lange termijnvisie en inhoudelijke ontwikkelingen van bepaalde beleidsthema’s.

Voordat een beleidsvoorstel wordt geagendeerd voor een vergadering van de bondsraad worden één of meerdere strategische overleggen gepland met bondsraadleden om over het onderwerp op hoofdlijnen van gedachte te wisselen.

Documenten: