TASO-Q4 gesloten, vanaf 17 mei TASO-Q1 aanvragen

Maandag 5 april was de laatste dag dat amateursportorganisaties een aanvraag voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID 19, de TASO-Q4, konden indienen. Uiteindelijk is er voor €17 miljoen aan steun aangevraagd. De helft van de aanvragers was nieuw, wat aangeeft dat inmiddels een groot aantal verenigingen de weg naar deze regeling heeft weten te vinden.

Het ministerie van VWS streeft er naar om op 17 mei het loket te openen voor de TASO-Q1. De voorwaarden om subsidie aan te vragen en te de dekken posten zullen grotendeels hetzelfde blijven. Wel wordt onderzocht of verenigingen die een probleem met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hebben, beter via de TASO geholpen kunnen worden.

Sportverenigingen die eerst een beroep op de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 (TVS) hebben gedaan en later alsnog voor de TASO hebben gekozen, hebben tot september de gelegenheid om de TVS-subsidie terug te storten. Hier blijkt veel onduidelijkheid over te zijn. Dit terugstorten kunnen zij in principe doen door bij de afrekening van de TVS aan te geven dat ze alsnog voor de TASO hebben gekozen, waarna ze van de RVO een verzoek tot terugbetaling zullen ontvangen. Het ministerie van VWS zal deze werkwijze via de website van DUS-I nog bevestigen.