TASO-Q4 open voor aanvragen

Sportverenigingen kunnen per 19 februari 2021 een aanvraag indienen TASO-Q4. Wat deze regeling precies inhoudt en hoe je er gebruik van maakt, lees je hieronder.

Vanaf 19 februari tot en met 5 april 2021 kunnen verenigingen steun aanvragen voor geleden schade in het vierde kwartaal van 2020. Om in aanmerking te komen voor de TASO moet er sprake zijn van minimaal 10% financiële schade door corona. De tegemoetkoming is afhankelijk van de financiële schade en is minimaal €1.500 en maximaal €12.500. Het totale subsidiebudget voor Q4 bedraagt 29 miljoen euro.

Het is niet mogelijk om voor Q4-2020 gebruik te maken van zowel de TASO als van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Clubs die de TVL hebben aangevraagd maar waarbij nu blijkt dat de TASO aantrekkelijker is, kunnen de ingediende TVL intrekken en alsnog een TASO-aanvraag indienen.

Er wordt nog gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector voor Q1 en Q2 2021. Daarvoor is €75 miljoen vrijgemaakt.

Overige financiële overheidsregelingen
Ook de NOW 4.0 en TVL-Q1 zijn geopend voor aanvragen. Het is voor te stellen dat door de vele regelingen die actief zijn, het overzicht een beetje kwijt wordt geraakt. Daarom heeft NOC*NSF dit handige overzicht gemaakt. Mocht het desondanks niet helemaal lukken, neem dan vooral contact op met het bondsbureau.