TASO-regeling Q1 2021 nu aan te vragen

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

De TASO-regeling Q1 2021 is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. Dit is een verruiming ten opzichte van TASO Q4 2020.

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 11 juli 2021.

Voorwaarden
Een organisatie komt in aanmerking voor de TASO Q1 als het:

  • Voldoet aan de definitie van een amateursportorganisatie. Een organisatie komt in aanmerking als het:
    • een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;
    • geen winstoogmerk heeft;
    • in het Handelsregister staat ingeschreven met een SBI-code uit bijlage I.
  • Minimaal 10% omzetverlies heeft geleden over Q1 2021 ten opzichte van Q1 2019.
  • Financiële schade heeft geleden van ten minste €1.000 als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19.

In de beslisboom TASO Q1 kunt u controleren of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Bron: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen