Uitslag verkiezingen leden bondsraad ongeldig verklaard

Er is een fout geconstateerd bij de recente verkiezing voor leden van de bondsraad; op het stembiljet 3 ontbrak de naam van één van de kandidaten.

De oorzaak van deze fout ligt bij de voor deze verkiezing ingehuurde organisatie WebElect.

De verkiezingscommissie heeft besloten om de uitslag van de verkiezing ongeldig te verklaren. Daarom wordt de verkiezing opnieuw gehouden; de procedure ten aanzien van de kandidaatstelling behoeft niet opnieuw plaats te hebben.

Het tijdpad voor deze nieuwe verkiezing is als volgt:

  • De stemprocedure start op maandag 11 maart om 9.00 uur
  • De stemming sluit op vrijdag 22 maart om 17.00 uur
  • De uitslag van de verkiezing wordt in week 13 bekend gemaakt.

De verkiezingscommissie betreurt deze gang van zaken en biedt hiervoor haar welgemeende excuses aan.

Per separate post zijn de kandidaten, de bondsraad en het bondsbestuur in dezen geïnformeerd.

Voorafgaand aan de opening van de stembus krijgen alle verenigingen via de secretarissen per e-mail weer een bericht met daarin de link om te stemmen.

 

De verkiezingscommissie