Update 6 juli: Sportspecifiek protocol Petanque

Het nieuwste sportprotocol is per 1 juli 2020 in werking getreden. Over de laatste versie van dit protocol zijn inmiddels door veel verenigingen in verschillende takken van sport vragen gesteld met betrekking tot de 1,5 meter maatregel. In de laatste persconferentie van het Kabinet, gaf premier Rutte zelf aan dat op het speelveld de 1,5 meter niet gehandhaafd hoeft te worden. Het bondsbureau heeft over deze maatregel de afgelopen dagen diverse malen contact gehad met het NOC*NSF. Bij nader inzien neemt het NOC*NSF toch een voorzichtigere houding aan en adviseert zij de NJBB om zoveel mogelijk de 1,5 meter op het speelveld toe te passen waar dit kan. Het blijft uiteraard een advies, maar gezien het risicoprofiel van onze leeftijdsgroep is het van belang om hier extra zorgvuldig mee om te gaan.

In dit sportspecifieke protocol hebben wij dit inmiddels aangepast, waarbij ook het advies wordt gegeven om tussen de banen één baan vrij te houden. De komende periode wordt bekeken welke consequenties dit bijvoorbeeld heeft voor de NPC en in hoeverre met deze 1,5 meter maatregel, tijdens de NPC, rekening kan worden gehouden. De verschillende oplossingsrichtingen worden de komende weken uitgewerkt en getoetst bij enkele verenigingen.

Checklist ‘Crowdmanagement’ sportverenigingen 
Het Protocol Verantwoord Sporten is leidend voor de bepalingen over de 1,5 meter afstand, de maximumbezoekers aantallen per accommodatie en de stromen van toeschouwers en publiek. Voor verenigingen kan dit leiden tot vragen hoe daarmee om te gaan op hun accommodatie. 

Om de verenigingen daarin te ondersteunen, is een checklist opgesteld over de spelregels, belangrijkste vragen en tips daarvoor. Klik HIER om die checklist te bekijken