Update na persconferentie van dinsdag 8 december

De NJBB heeft op dinsdag 8 december kennisgenomen van de persconferentie die minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hielden.

”Het gaat echt niet goed, niet met de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames. We hadden het graag zo anders gewild”, zei Mark Rutte in de persconferentie van dinsdagavond 8 december.

Er is geen aanleiding om op dit moment versoepelende maatregelen af te kondigen. Als de besmettingscijfers vóór kerst niet dalen, komt het kabinet voor kerst met mogelijk aanvullende strengere maatregelen.

Voor het sporten blijven dezelfde maatregelen gelden als na de persconferentie van 17 november. Dit betekent:

  • Sporten (vrij spelen en trainen) voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
  • Het aantal spelers per baan betreft maximaal 4 personen, waarbij  spelers te allen tijde 1,5 afstand van elkaar dienen te houden;
  • Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige binnenruimte (boulodromes);
  • Buiten geldt het maximum van 30 personen niet, maar een maximum van 4 personen per baan waarbij de afstand tussen de spelers, op, tussen, en/of naast de baan op 1,5 meter gewaarborgd wordt. Te allen tijden geldt dat de 1,5 meter tussen medespelers, tegenstanders en andere personen op de baan gehandhaafd wordt;
  • Het organiseren van competities, toernooien, husselavonden, uitwisselingen of andersoortige activiteiten binnen de vereniging zijn niet toegestaan;
  • Het is in dat geval bij petanque alleen mogelijk om in tête-à-tête of doublettenvorm in dezelfde samenstelling en tegen dezelfde tegenstanders te spelen om wisselingen zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Publiek is niet toegestaan;
  • Sportkantines maar ook kleedkamers en douches zijn gesloten;
  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Echter is het voor deze groep verboden om competities te spelen;
  • Alleen als kinderen tot en met 17 jaar samen spelen zonder senioren (18 jaar en ouder), geldt de groepsgrootte van 4 personen en het maximaal aantal personen van 30 niet.

In alle andere gevallen (bijvoorbeeld combinatie jeugd en senioren) gelden de regels voor groepsgrootte en maximum aantal binnen boulodromes wel.

 Topdivisie NPC
Het bondsbestuur heeft vandaag in de bestuursvergadering gesproken over het vervolg van de topdivisie in de NPC. De maatregelen van het kabinet zijn hierin echter leidend. Op dit moment lijkt de kans uitgesloten dat de NPC in de topdivisie voor februari 2021 kan worden hervat.

Naast de maatregelen van het kabinet, lopen op dit moment twee onderzoeken waaraan de NJBB deelneemt. Het gaat om een onderzoek van de sportinnovatiestudio, in samenwerking met TU Eindhoven, waarbij de verspreiding van aerosolen wordt gemeten in binnenaccommodaties. Daarnaast wordt een onderzoek uitgevoerd bij verenigingen in de topdivisie met betrekking tot de luchtreiniging. De resultaten hiervan zijn op dit moment nog niet bekend. Als dit wel het geval is weegt het bondsbestuur deze mee in een definitief besluit over een mogelijke hervatting van de NPC. Het bondsbestuur neemt hierover uiterlijk 1 februari 2021, dan wel eerder als de situatie daar aanleiding toe geeft, een definitief besluit. De verenigingen in de topdivisie worden hierover vóór komend weekend rechtstreeks geïnformeerd.