Update Nationaal Sportakkoord

Met betrekking tot het Sportakkoord zijn er verschillende ontwikkelingen. Zo heeft het bondsbureau een overzicht gemaakt van alle services die kunnen worden afgenomen en waarmee verenigingen kunnen worden ondersteund. Daarnaast zijn er informatiebrochures ontwikkeld en een stappenplan. Bovendien is nog wat te lezen over het beschikbare budget voor 2021, een update en de lokale sportraad. Kijk hier voor alle verdere informatie.

Factsheet
Het bondsbureau heeft specifiek voor de aangesloten verenigingen een overzicht gemaakt van de verschillende deelakkoorden met de bijbehorende services. Zowel hoe het bondsbureau de verenigingen bij verschillende onderwerpen kan ondersteunen als services die kunnen worden afgenomen bij externe organisaties. Via de plaatselijke sportakkoorden is er heel veel mogelijk, in ieder geval om een deel van de afgenomen services vergoed te krijgen, als het al niet volledig wordt vergoed. Het overzicht, de factsheet, is op te vragen door aangesloten verenigingen door een e-mail te sturen naar info@njbb.nl.

Communicatiepakket
In samenwerking met de andere sportbonden zijn een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld. Hiermee willen we de clubs herinneren aan de meerwaarde van het lokale Sportakkoord met als doel dat ze zich aansluiten. Klik hier voor de informatiebrochure over het Sportakkoord en hier voor het stappenplan hoe de vereniging kan worden ondersteunt.

Budget Sportakkoord 2021
Goed nieuws! Er is eenmalig 10 miljoen euro extra bij de gemeente beschikbaar gesteld vanuit VWS t.b.v. de lokale Sportakkoorden voor 2021. Dit betekent een verdubbeling van de uitvoeringsbudgetten per gemeente. Het geeft meer mogelijkheden om lokaal sportverenigingen te ondersteunen vanuit het lokale Sportakkoord, bijvoorbeeld bij het heropstarten van activiteiten voor leden en ex-leden. Heel handig bijvoorbeeld rondom de Nationale Sportweek.

Hoe komen verenigingen in aanmerking?
Doordat de inzet van deze middelen lokaal bepaald wordt, roepen we sportverenigingen op om aan te haken bij het lokale Sportakkoord. Lees hier alles over het lokale Sportakkoord per gemeente.

Update sportlijn nationaal Sportakkoord
NOC*NSF heeft  de voortgang van de Sportlijn van het Sportakkoord op een rij gezet. Er is ondanks COVID-19 en de nog altijd geldende maatregelen weer veel gerealiseerd. Graag deelt NOC*NSF in deze rapportage per activiteit kort en bondig maar desalniettemin zeer duidelijk de uitgevoerde activiteiten en behaalde (tussen)resultaten.

Lokale sportraad
Een Lokale sportraad is een bundeling van vertegenwoordigers van de lokale sport. Het is een stevige gesprekspartner voor de gemeente doordat de sportraad het belang van de verenigingen op tafel legt. Zo’n lokale samenwerking komt ten goede aan het versterken van verenigingen of bij de borging van de sportakkoorden. Dus hoe meer sportraden, hoe beter voor de sport!

Vanuit het lokale sportakkoord kunnen we begeleiding aanbieden om een sportraad te starten of te versterken. Inmiddels zijn er 100 gemeenten met een sportraad. Bij 70 gemeenten bieden we ondersteuning. Het bondsbureau hoort het graag als de vereniging deelneemt aan de lokale sportraad.