Vacature bestuurslid NJBB

NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND (NJBB)

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) is sinds 1972 de overkoepelende organisatie voor petanque spelend Nederland. Bij de NJBB zijn meer dan 14.000 leden aangesloten die spelen bij ongeveer 170 verenigingen verspreid door heel Nederland. Het bondsbestuur is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de NJBB en houdt toezicht op de uitvoering van dat beleid door het bureau in samenwerking met de verenigingen. Het bondsbestuur legt verantwoording af aan de bondsraad over het gevoerde beleid, de cijfers en de strategie. Bovendien overlegt het bondsbestuur tijdens ledenbijeenkomsten en het strategisch overleg met de leden over de toekomstige strategie. Het bondsbestuur wordt ondersteund door vijf medewerkers op het bureau, dat samen met acht andere sportbonden gehuisvest is op de Kelvinbaan in Nieuwegein.

FUNCTIE | BESTUURSLID Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden in een bondsbestuur dat opereert als een collegiaal bestuur. Alle leden van het bondsbestuur zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Elk bestuurslid heeft een eigen aandachtsgebied, zoals bijvoorbeeld jeugdbeleid of opleidingen. In onderling overleg met de overige bestuursleden, wordt invulling gegeven aan de verdeling van aandachtsgebieden. Het bondsbestuur zal bestaan uit vijf á zes personen (voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid wedstrijdsport en algemeen bestuursleden). De functie van vicevoorzitter wordt door het bondsbestuur onderling toegewezen aan een lid van het bondsbestuur.

PROFIEL Het bestuurslid van de NJBB is een stevige persoonlijkheid die zich kan schikken in het algemene belang maar ook kan overtuigen en verbinden, ook als meningen uiteen lopen. Bij voorkeur heeft u bestuurlijke ervaring opgedaan en heeft u een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Wij zijn op zoek naar een opbouwend kritische teamspeler met uitstekende sociale vaardigheden. U neemt initiatief en bent strategisch sterk, weet wat er leeft binnen een vereniging en heeft of ontwikkelt passie voor onze sport.

U communiceert makkelijk, zowel mondeling als schriftelijk en beheerst het werken met moderne communicatiemiddelen.

Daarnaast bent uzelf baas over uw eigen agenda en heeft u voldoende tijd beschikbaar voor de uitoefening van deze bestuursfunctie.

Wij hechten veel waarde aan diversiteit binnen het bondsbestuur omdat wij de overtuiging hebben dat dit ons als organisatie sterker maakt. Om deze reden verwelkomen wij graag sollicitaties van een ieder die de petanquesport een warm hart toedraagt.

AANBOD Een aantrekkelijke functie en verantwoordelijke rol als lid van het bondsbestuur dat bestaat uit gepassioneerde collega’s waar, naast resultaatgerichtheid, ruimte is voor humor en relativering. U levert een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de petanquesport in Nederland.  De tijdsinvestering voor de functie bedraagt gemiddeld 4 uur per week, overwegend in de namiddag en avonduren, soms ook in de weekenden. Deze functie is onbezoldigd, waarbij reis- en overige onkosten worden vergoed.

BENOEMING De benoeming geschiedt door de bondsraad en is voor drie jaar, waarna herbenoeming kan plaatsvinden tot een maximum van twaalf aaneengesloten jaren. Het lidmaatschap van het bondsbestuur is niet verenigbaar met een andere bondsfunctie zoals het lidmaatschap van de bondsraad, een landelijke commissie, een landelijke werkgroep of districtsteam.

PROCEDURE De procedure start met een gesprek met de directeur en bestuurslid wedstrijdsport. Na wederzijdse overeenstemming volgt voordracht aan de bondsraad.

INTERESSE? Bent u geïnteresseerd in een functie als bestuurslid van de NJBB? Reageer dan door uw motivatiebrief en c.v. te mailen naar info@njbb.nl ter attentie van het Olaf Melsen (directeur NJBB). Voor inhoudelijke vragen kun u contact opnemen met Olaf Melsen via 030-2020145.

Vacature financieel medewerker