Vacatures

Opleiders

De landelijke organisatie heeft veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van opleidingen voor wedstrijdleiders, scheidsrechters en instructeurs. Maar zonder opleiders zijn er geen opleidingen. Hoe meer opleiders, hoe meer opleidingen in je regio en hoe meer gekwalificeerde officials. Volledige vacaturetekst >

Districtsteams

Nederland is verdeeld in 8 districten en binnen de districten zijn de districtsteams actief als regionaal verlengstuk van het bondsbureau. In samenwerking met het districtsteam wordt het landelijk jaarplan vertaald naar een districtsjaarplan. Op basis van het districtsjaarplan wordt invulling gegeven aan de taken van het districtsteam. Binnen het districtsjaarplan is eveneens ruimte voor eigen invulling van taken en activiteiten op basis van de wensen en behoeften van de verenigingen in het betreffende district. Door de uniformiteit in de districtsjaarplannen worden de activiteiten van de bond, zowel landelijk als regionaal, kracht bij gezet. Dit komt ten goede aan de zichtbaarheid, herkenbaarheid en het imago van zowel de bond als de sport.

Wij zijn op zoek naar versterking in onze districtsteams voor de volgende functies:

Heb jij interesse voor één van bovenstaande functies in een district? Neem dan contact op met het bondsbureau via info@njbb.nl