Van de Voorzitter

Beste leden van de NJBB,

Het einde van het jaar is in zicht… een goed moment om nog even terug te kijken en vooral ook vooruit te kijken.

Wat een geweldig jubileumjaar hebben we als NJBB gehad, waarbij we met bijzondere activiteiten pétanque en ook het verenigingsleven volop hebben beleefd en de sport in al zijn dimensies op de kaart hebben gezet.

En heel belangrijk, we konden na 2 jaar van beperkingen weer vrij gaan boulen binnen de recreatieve sport en de NPC en toernooien konden gelukkig weer worden gehouden.

We mochten elkaar weer ontmoeten en we stonden extra in verbinding met elkaar.

We hebben bewezen dat onze pétanque-sport voor iedereen toegankelijk is!

De historie van 50 jaar NJBB is prachtig beschreven en verbeeld in ons jubileumboek, zeer de moeite waard om te lezen en te bekijken

Het al veel geroemde en genoemde hoogtepunt was natuurlijk de Europese kampioenschappen pétanque 2022 op de Parade in Den Bosch. We hebben dit initiatief indertijd genomen om ons jubileumjaar op bijzondere wijze te vieren en zeker ook om pétanque een boost te geven; Een belangrijke stap om verder te ontwikkelen.

Het is van belang dat we met behoud van de goede basis ingrediënten, opgebouwd in de afgelopen 50 jaar en met toepassing van de nieuwe inzichten en mogelijkheden de toekomst ingaan. Hierop zullen we ons de komende jaren richten, waarin de (internationale) wedstrijdsport en de promotie van de (breedte) sport een belangrijke rol spelen.

In 2023 zullen we ons bovendien ook verder inzetten voor jeugd, arbitrage- en vrijwilligersbeleid.

Graag wil ik nogmaals iedereen hartelijk bedanken die zich heeft ingezet en een bijdrage heeft gegeven om het afgelopen jaar zo succesvol te maken. Dit wordt zeer gewaardeerd en is van onschatbare waarde.

Mijn persoonlijke wens is dat we in het nieuwe jaar nog meer gebruik maken van ieders talenten, elkaar waarderen voor wie we zijn en bovenal verdraagzaam, attent en aardig voor elkaar zijn!

Namens het bestuur en het bondsbureau wens ik iedereen, samen met alle dierbare mensen om je heen, een goede jaarwisseling en een mooi gezond sportief nieuw jaar!

 

Lieke Vogels

Voorzitter NJBB