Vanaf 1 juli 2021 ledenactie van start

Het sportaanbod heeft sinds de uitbraak van COVID-19 lange tijd stilgelegen. Dit geldt voor alle sporten in Nederland en dus ook voor onze petanquesport. Hierdoor was het lastiger om de petanquesport te beoefenen en spelers samen te brengen. Daarnaast worden de verenigingen financieel geraakt. Dit komt bijvoorbeeld doordat (bar)inkomsten worden gemist. Ook hebben leden van een aantal verenigingen besloten hun lidmaatschap op te zeggen en is de instroom van nieuwe leden minimaal.

Ook voor de landelijke organisatie is het ledenaantal van belang. Onder andere vanwege de financiën. De twee belangrijkste inkomstenbronnen van de NJBB zijn namelijk de bondsbijdragen en de subsidie van de Nederlandse Loterij (NLO). Als lid van NOC*NSF ontvangt de NJBB een afdracht van de NLO die gebaseerd wordt op het ledenaantal. Deze middelen zijn nodig om (nieuwe) producten en diensten te ontwikkelen om verenigingen kwalitatieve ondersteuning te bieden en de petanquesport te promoten.

De daling van het ledenaantal heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een daling van het beschikbare budget vanuit de bondsbijdragen én de NLO. Indien deze daling doorzet, zal dit mogelijk gevolgen hebben voor de dienstverlening die kan worden aangeboden.

Ledenactie vanaf 1 juli
Het perspectief dat er binnenkort weer meer kan worden gespeeld binnen de verenigingen is goed. Dit is dan ook een mooi moment om samen nieuwe leden te werven. Om dit mogelijk te maken, wordt vanaf 1 juli 2021 een ledenactie gestart. Deze actie houdt in dat voor de resterende maanden in 2021 géén bondsbijdrage in rekening wordt gebracht voor de nieuwe leden (primair lidmaatschap) die worden aangemeld door de verenigingen.

Alle verenigingen worden opgeroepen om acties op te zetten om zoveel mogelijk nieuwe leden te werven. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de introductie van een laagdrempelig introductielidmaatschap. Of neem uit jouw directe omgeving zoveel mogelijk mensen mee naar de vereniging. Heeft jouw vereniging zo’n ledenactie bedacht? Dan horen wij dat graag zodat het kan worden gedeeld met andere verenigingen.

Laten we gezamenlijk verder bouwen aan onze mooie sport petanque!