Verdere verduidelijking maatregelen + vaccinatie

Hoewel er afgelopen week flink wat versoepelingen zijn afgekondigd door het kabinet, die per 28 april ingaan, bleven er nog een aantal vragen bestaan voor sportverenigingen. Zoals in het nieuwsbericht van 20 april aangekondigd, werd hier achteraan gegaan.

Inmiddels is gebleken dat sportverenigingen hun terrassen helaas nog niet mogen openstellen. Dat heeft te maken met het feit dat de personen op het terras, op dat moment worden gezien als publiek. En publiek toestaan is in dit stadium van versoepelingen nog niet aan de orde. Het is namelijk nog steeds de bedoeling dat na de sportbeoefening het complex direct wordt verlaten.

Verenigingen zullen dus nog iets meer geduld moeten hebben en nog even wachten met het openen van de terrassen. Zodra er weer een persconferentie heeft plaatsgevonden volgt hier uiteraard weer een update over via de inmiddels welbekende wegen.

Vaccinatieprogramma
Momenteel is waarschijnlijk een (groot) deel van de leden van de vereniging gevaccineerd of de uitnodiging daarvoor is ontvangen. Voor de oudere doelgroep is als eerste maatregelen opgelegd, gezien die in de risicogroep vallen. Het bondsbureau kijkt in samenwerking met vergelijkbare sportbonden en NOC*NSF naar de mogelijkheden voor de risicogroep zodra verenigingen (voor het grootste gedeelte) zijn gevaccineerd.

Het bondsbureau heeft hierover ook al vragen ontvangen van enkele verenigingen. Momenteel is het signaal aangekaart bij het ministerie van VWS en hopen we binnen komende weken meer duidelijkheid te verwachten. Uiteraard worden de verenigingen geïnformeerd via de website en nieuwsbrief zodra hier verdere duidelijkheid over is.