Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank

VO-rabobank

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen. Sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek maken, acteren, dansen of kunst maken. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving. Ook leiden ze talenten op die zonder vereniging of stichting nooit zo ver zouden komen. Om deze onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Dit doen we met de Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank.

Aan wat voor soort ondersteuning kan je dan bijvoorbeeld denken?
• Hoe bind en behoud ik meer vrijwilligers?
• Hoe kan ik beter samenwerken met de andere verenigingen in mijn wijk?
• Hoe investeer je in de verduurzaming van een sportcomplex?
• Hoe kom ik tot een goed sponsorplan?
• Hoe verhouden onze financiën zich tot die bij vergelijkbare verenigingen?

Meer over de inhoud en hoe je mee kunt doen lees je op de website van sport.nl >