Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank

Naast het Sportakkoord, is er ook verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank. Die bank ziet sportclubs als sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek maken, acteren, dansen of kunst maken. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving.

Ook leiden ze talenten op die zonder vereniging of stichting nooit zo ver zouden komen. Om deze onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken.

Wat voor soort ondersteuning is dat dan?
• Hoe bind en behoud ik meer vrijwilligers?
• Hoe kan ik beter samenwerken met de andere verenigingen in mijn wijk?
• Hoe investeer je in de verduurzaming van een sportcomplex?
• Hoe kom ik tot een goed sponsorplan?
• Hoe verhouden onze financiën zich tot die bij vergelijkbare verenigingen?

Wil je hier meer over te weten komen? Klik dan HIER.