Verkiezing bondsraad: geef je op!

Heb je oog voor én ervaring met strategische vraagstukken, ben je constructief, enthousiast en vind jij het leuk om je steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de petanquesport in Nederland? Stel je dan kandidaat als bondsraadslid!

Verkiezing Bondsraad

In mei 2020 wordt een nieuwe bondsraad geïnstalleerd. De huidige bondsraadsleden kunnen zich nog éénmaal voor een periode van 3 jaar kandidaat stellen. Indien zij besluiten zich opnieuw voor een periode van 3 jaar kandidaat te stellen, draaien zij eveneens mee in het reguliere verkiezingsproces. In de vorige editie van het bondsblad (nr. 97 – juli 2019) is op pagina 22 en 23 een uitgebreid artikel gewijd aan de verkiezing van de bondsraad.

Een bondsraadslid neemt zonder last of ruggespraak zitting in de bondsraad en neemt besluiten op basis van eigen inzicht en overtuiging. Hij/zij handelt in het belang van alle leden. Meerderjarige leden kunnen zich kandidaat stellen. Het is echter
verstandig een kandidatuur te melden bij het verenigingsbestuur, want er kan maximaal 1 lid van een vereniging zitting hebben in de bondsraad. 

verkiezing

Iedere meerderjarige licentiehouder van de NJBB kan zich kandidaat stellen voor de bondsraad. De kandidaatprofielen worden beoordeeld door een onafhankelijke verkiezingscommissie. Na goedkeuring van het profiel wordt de kandidaat op de kandidatenlijst geplaatst. Verenigingen krijgen vervolgens de mogelijkheid op een stem (maximaal 3 per vereniging) uit te brengen op een gewenste kandidaat. Per district wordt de kandidaat met het meeste aantal stemmen als gekozen verklaard. Vervolgens worden achtereenvolgens de kandidaten met landelijk het meeste aantal stemmen als gekozen verklaard, net zolang tot dat het aantal zetels van de bondsraad bezet is.

Interesse?

Leden die zich kandidaat willen stellen, dienen voor 30 november 2019 23.59 uur, het ingevulde format ‘kandidaatstelling bondsraad’ inclusief een duidelijk pasfoto te mailen naar verkiezingscommissie@njbb.nl.

Het ‘functieprofiel bondsraadslid’ is te vinden op de pagina van de bondsraad onder het kopje ‘verwante stukken’ >