Verkiezing bondsraad

Bondsraad NJBB

Bondsraad NJBB

​Wil jij je inzetten voor de verdere ontwikkeling van de Petanquesport in Nederland? En doe je dit graag door je op een constructieve en enthousiaste manier bezig te houden met strategische vraagstukken? Stel je dan kandidaat als bondsraadslid!

Als je wordt verkozen tot bondsraadslid neem je vanaf mei 2023 (weer) zitting voor een periode van drie jaar. Dit geldt voor huidige bondsraadsleden en personen die zich voor de eerste keer kandidaat stellen.

Lid van de bondsraad, iets voor jou?

Een goede afspiegeling van de aangesloten verenigingen en de verschillende (typen) verenigingsleden is van belang. Daarom zijn wij op zoek naar een diverse samenstelling van de bondsraad. Uiteraard is de deskundigheid van de bondsraad van belang voor de kwaliteit van besluitvorming.

Een bondsraadslid neemt zonder last of ruggenspraak zitting in de bondsraad. Dit betekent dat bondsraadsleden op basis van eigen inzichten en overtuigingen besluiten nemen en dat hierbij in het belang van alle leden wordt gehandeld.

Er kan per vereniging maximaal één lid zitting nemen in de bondsraad. Daarom is het handig om vooraf je kandidatuur te melden bij het bestuur van je vereniging.

Verkiezing

Elk meerderjarig verenigingslid kan zich kandidaat stellen als bondsraadslid. De onafhankelijke verkiezingscommissie zal per kandidaat beoordelen of hij/zij voldoet aan het geschetste functieprofiel voor bondsraadsleden. Na goedkeuring van het profiel wordt de kandidaat op de kandidatenlijst geplaatst.

De kieslijst wordt uiterlijk eind januari gepubliceerd. Verenigingen hebben vervolgens de mogelijkheid om hun stemmen (maximaal drie per vereniging) uit te brengen op de gewenste kandidaten.

In de maand februari vindt de (online) verkiezing plaats. Alle verenigingen krijgen nog een bericht van Webelect, het bedrijf dat de online verkiezing verzorgt.

Interesse?!

Verenigingsleden die zich kandidaat willen stellen, dienen dit voor 15 december 2022 23:59 uur te doen door een ingevuld formulier ‘kandidaatstelling bondsraad’ inclusief een duidelijke pasfoto te mailen naar verkiezingscommissie@njbb.nl.

Het functieprofiel bondsraadslid is te vinden op de pagina van de bondsraad onder het kopje ‘verwante stukken’.