Verklaring met betrekking tot interview Vice Sports

Op woensdag 9 januari j.l. verscheen op de website van Vice Sports een interview met twee Nederlandse spelers. In het interview, dat zij op eigen initiatief hebben gegeven, spreken zij over de sport Petanque en geven ze aan dat de sport in Nederland te maken heeft met een imagoprobleem. Volgens hen bestaat bij veel mensen nog onterecht het beeld dat Petanque alleen door oude mensen op de camping wordt gespeeld.

De spelers vertellen hoe serieus zij omgaan met de sport petanque en delen enkele ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens internationale toernooien en kampioenschappen. Als reactie op de vraag of er weleens wordt valsgespeeld bij petanque, vertellen zij over een incident bij het EK Veteranen waarbij iemand heeft gespeeld met gemanipuleerde boules. Daarnaast is in het interview de suggestie gewekt dat met name Belgische spelers gedurende wedstrijden cocaïne en andere middelen zouden gebruiken.

Wij zijn verrast door het beeld dat wordt geschetst over het vermeende doping- en/of cocaïnegebruik en herkennen dit binnen de petanquesport niet. Wij betreuren dat juist dit onderdeel onevenredig veel aandacht heeft gekregen in verschillende media en dat dit de petanquesport mogelijk schaadt. Wij hebben niet eerder signalen ontvangen over dopinggebruik in de petanquesport, noch in Nederland, noch in België.

Net als de Belgische en andere nationale petanquefederaties staan wij met elkaar voor een schone sport en stimuleren alle sporters hier aan bij te dragen. Daarom is de Nederlandse Jeu de Boules Bond ook aangesloten bij de Dopingautoriteit Nederland.

Directie en bestuur NJBB