Voor basiswedstrijdleiders

Hieronder vindt u een globale omschrijving van het functieprofiel. Het volledige functieprofiel komt bij de opleiding aan de orde.

Basiswedstrijdleider

Bij wedstrijden of toernooitjes binnen de vereniging wordt er gekozen voor een bepaald wedstrijdsysteem. Zo’n systeem bepaalt het wedstrijdverloop en zorgt ervoor dat de beste equipe uiteindelijk op nummer 1 eindigt. Een wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering. Binnen de vereniging worden minder wedstrijdsystemen gebruikt dan bij toernooien op een regionaal of landelijk niveau. De wedstrijdleider op verenigingsniveau hoeft daarom met minder wedstrijdsystemen te kunnen werken.

Programma

Het programma van de Basisopleiding Wedstrijdleider bestaat uit een theoretisch gedeelte in de e-learning. Daarin wordt voornamelijk de theorie achter de wedstrijdsystemen behandeld. Een gedeelte van de theorie komt ook aan bod in de twee verdiepingsbijeenkomsten. Het betreft hier meestal doordeweekse avonden van 19.00 tot 22.00 uur. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor verdieping van de opgedane theoretische kennis. Verder wordt er ruim aandacht besteed aan de verschillende spelsystemen en het handelen van de wedstrijdleider. Dit komt ook terug in twee stagemomenten. Je loopt dan een dag mee met een ervaren wedstrijdleider om te leren in de praktijk en om enkele opdrachten te maken. Als je daarmee klaar bent, kan je op voor je examen (Proeve Van Bekwaamheid).

Leerdoelen
  • Het administratief leiden van wedstrijden, toernooien en kampioenschappen op verenigingsniveau?
  • Het bewaken en bevorderen van een sportieve en competitieve sfeer?
Afronding

Nadat je de twee verdiepingsbijeenkomsten gevolgd hebt, twee stages gelopen hebt en alle praktijkopdrachten voldoende hebt gemaakt ben je klaar voor het examen (PVB). Als je dat voldoende afrondt ben je gediplomeerd Basiswedstrijdleider (wedstrijdleider of verenigingsniveau).

Aangekondigde opleidingen + inschrijven

Een overzicht van aangekondigde opleidingen + inschrijfformulieren kunt u vinden op https://njbb.nl/aangekondigde-opleidingen/.