Voor basis instructeurs petanque

Hieronder vindt u een globale omschrijving van het functieprofiel. Het volledige functieprofiel komt bij de opleiding aan de orde.

Basisinstructeur Petanque
De instructeur is actief op de verenigingen om (nieuwe) spelers de basisbeginselen van de sport bij te brengen en hen wegwijs te maken binnen de sport en de vereniging. De instructeur gaat aan de slag aan de hand van het lespakket waarin de spelers systematisch kennis maken met de basisbeginselen van de sport. Het doel van de instructeur is om de (nieuwe) leden een goede start te geven en hen kennis te laten maken met de technische en tactische uitdagingen van de sport én de vereniging. Want wie zelf pétanque speelt weet; het is een stuk lastiger dan het lijkt!
Je bent hierbij dus zeker niet bezig met het geven van training, maar zorgt wel voor een kennismaking met alle facetten van de sport. De sporter die bij jou de opleiding heeft gevolgd, wéét bijvoorbeeld hoé hij een ‘boule’ op verschillende manieren kan plaatsen en heeft hier ook verschillende oefeningen voor gedaan. Hij heeft hier echter (nog) niet langdurig op getraind om zich deze vaardigheid eigen te maken: er is nog geen sprake van een automatisme. Na een korte cursus van 6 weken kunnen de nieuwe boulers zich verder ontwikkelen bij de Club Trainer Petanque.
Wil jij leren hoe je de vereniging kan helpen bij het werven van nieuwe leden? En laat jij de nieuwe leden graag kennismaken met de petanquesport én de vereniging? Volg dan de opleiding tot Basis Instructeur Petanque (BIP) en leer hoe jij nieuwe leden een goede start kan geven binnen jouw vereniging.
Programma
Het programma van de Basis Instructeur Petanque bestaat uit een theoretisch gedeelte dat in het handboek bestudeerd kan worden. Een gedeelte van de theorie komt ook aan bod in de 4 verdiepingsbijeenkomsten die er zijn. Het betreft hier bijeenkomsten van 10.00 tot 15.00 uur waarin er veel ruimte is voor de 7 basiselementen van techniek. De eigen vaardigheid daarin, maar vooral ook het lesgeven.
Leerdoelen
• Hoe leer je een deelnemer de basiselementen van het petanque?
• Hoe breng je die kennis het beste over?
• Hoe motiveer je de deelnemers?
• Wat is het beste moment om de deelnemers iets te leren over de spelregels, de spelcultuur en het spelmateriaal?
• Hoe werk je het best samen met je collega’s?
• Hoe komt jouw club aan nieuwe leden en belangrijker nog: hoe houden we deze nieuwe leden vast?
Afronding
Nadat je de vier verdiepingsbijeenkomsten gevolgd hebt en alle praktijkopdrachten voldoende hebt afgerond ben je klaar om het examen (Proeve Van Bekwaamheid) af te leggen. Als je dat met goed gevolg afrondt, dan ben je gediplomeerd Basis Instructeur Petanque.
Aangekondigde opleidingen + inschrijven

Een overzicht van aangekondigde opleidingen + inschrijfformulieren kunt u vinden op https://njbb.nl/aangekondigde-opleidingen/.