Voor opleiders

De opleiders

De opleidingen kennen drie verschillende type opleiders: de leercoach, de kerninstructeur en de beoordelaar. Het is mogelijk dat één persoon meerdere rollen vervult, echter niet in het leertraject van één cursist.

De opleiders delen een visie op leren:

  • Het stellen van persoonlijke doelen helpt bij leren.
  • Het hoofddoel van een opleider is het aanzetten tot zelfreflectie.
  • De goede opleider coacht zijn cursist positief.
  • De cursist na laten denken over oplossingsstrategieën leidt tot maximaal leren.
  • Het stellen van denkvragen helpt de cursist bij begrijpen, integreren in oude kennis en toepassen.
  • De feedback is net zo belangrijk als de instructie.
  • Verbaliseren en visualiseren zijn effectieve manieren van leren.

De leercoach

De leercoach begeleidt de cursist gedurende de opleiding. Hij/zij coacht de cursist in de ontwikkeling tot scheidsrechter, wedstrijdleider of instructeur. De leercoach is inhoudelijk dus niet betrokken bij de opleiding, maar begeleidt het leerproces van de cursist. Het doel van de begeleiding is dat de leercapaciteit van de cursist maximaal benut wordt. Vooral de sociale vaardigheden en de kennis over de structuur van de opleiding zijn belangrijk om de functie goed te kunnen vervullen. Als leercoach kan je cursisten van verschillende type opleidingen begeleiden.

Vind je het leuk om cursisten te begeleiden en te coachen gedurende een opleiding? Dan is de functie van leercoach iets voor jou! We streven er naar om in ieder district ten minste twee leercoaches op te leiden. Bij voldoende animo wordt er weer een opleiding voor leercoaches georganiseerd.

De kerninstructeur

De kerninstructeur leidt de verdiepingsbijeenkomsten tijdens de opleiding. De kerninstructeur is een ervaren functionaris en heeft inhoudelijke kennis over specifieke onderwerpen en beschikt over de benodigde vaardigheden voor het uitvoeren van de functie en het begeleiden van een bijeenkomst. De kerninstructeur leidt de bijeenkomsten aan de hand van een lesplan, maar geeft ook persoonlijk invulling aan de bijeenkomst tijdens de vele interactiemomenten.

Ben jij een ervaren functionarissen en vind je het leuk om je kennis en ervaring over te dragen? Dan is de functie van kerninstructeur iets voor jou!We streven er naar om in ieder district ten minste één kerninstructeur per opleiding op te leiden. Bij voldoende animo wordt er weer een opleiding voor kerninstructeurs georganiseerd.

De beoordelaar

De beoordelaar is verantwoordelijk voor de afname van de Proeve van Bekwaamheid (PvB) oftewel het examen. De beoordelaar beoordeelt het portfolio van de cursist op basis van de gestelde richtlijnen in het toetsdocument en het leercontract en geeft bij een voldoende beoordeling akkoord voor deelname aan de PvB. Ook de praktijkbeoordeling, bestaande uit een kennistoets en een praktijktoets, wordt afgenomen door de beoordelaar aan de hand van gestelde richtlijnen.

Ben jij een ervaren functionaris en vind je het leuk om de kennis en vaardigheden van de cursisten te beoordelen? Dan is de functie van beoordelaar iets voor jou!

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de opleidingen voor opleiders. 

Interesse?

Heb je interesse in een van deze functies? Neem contact op met het bondsbureau.