Voor basisscheidsrechters

Hieronder vindt u een globale omschrijving van het functieprofiel. Het volledige functieprofiel komt bij de opleiding aan de orde.

Basisscheidsrechter

Een petanque scheidsrechter kan niet vergeleken worden met scheidsrechters in andere sporten. Dat blijkt uit het meest opvallende verschil; de petanque scheidsrechter leidt niet een afzonderlijke wedstrijd, maar meerdere wedstrijden tegelijkertijd. Het is dus niet mogelijk om alles te zien. Je bent geen spelleider in afzonderlijke wedstrijden, maar je blijft wel (soms samen met de wedstrijdleider) verantwoordelijk voor een reglementair en goed verloop van een toernooi. Bij constatering van onregelmatigheden moet je actief ingrijpen in wedstrijden, maar meestal wordt je gevraagd te arbitreren bij grote of kleine geschillen. Dit doe je door de regels toe te passen of door te meten, al dan niet met precisie-instrumenten.
Een petanque scheidsrechter moet naast specifieke kennis en vaardigheden beschikken over  passende persoonlijke kenmerken. Karakter speelt een grote rol: Hoeveel geduld kun je opbrengen? Hoe ga je om met commentaar en kritiek? Hoe sociaal ben je? Geef je graag leiding? Kun je goed samenwerken? Je moet goed kunnen omgaan met mensen in situaties waar emoties een rol spelen. Je hebt een voorbeeldfunctie door de manier waarop je met mensen omgaat en hoe je de regels uitlegt en toepast, waarbij je veelal een coachende rol zult hebben.

Programma

Het programma van de basisopleiding scheidsrechter bestaat uit een theoretisch gedeelte dat online gedaan wordt. Een gedeelte van de theorie komt ook aan bod in de twee verdiepingsbijeenkomsten die er zijn. Het betreft hier meestal doordeweekse avonden van 19.00 tot 22.00 uur. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor verdieping van de online opgedane spelregelkennis. Verder wordt er ruim aandacht besteed aan de vaardigheid van het meten en het handelen van de scheidsrechter. Deze laatste vaardigheden komen ook terug in twee stagemomenten. Je loopt dan mee met een ervaren scheidsrechter om te leren in de praktijk en om enkele opdrachten te maken. Als je daarmee klaar bent, kan je op voor je examen (PVB).

Leerdoelen
  • Je leert proactief en zelfstandig wedstrijden op verenigingsniveau te leiden, waarbij de nadruk ligt op het coachende karakter.
  • Je bent op de hoogte van de geldende reglementen (RPS en RPSplus).
  • Je leert meten op de juiste manier.
Afronding

Nadat je de twee verdiepingsbijeenkomsten gevolgd hebt, twee stages gelopen hebt en alle praktijkopdrachten voldoende hebt gemaakt ben je klaar voor het examen (PVB). Als je dat voldoende afrondt ben je gediplomeerd basisscheidsrechter.

Aangekondigde opleidingen + inschrijven

Een overzicht van aangekondigde opleidingen + inschrijfformulieren kunt u vinden op https://njbb.nl/aangekondigde-opleidingen/.