Voor scheidsrechters

De regionaal scheidsrechter

De scheidsrechter is een onmisbare schakel op een competitie- of toernooidag. Hij of zij zorgt er voor dat de reglementen goed toegepast worden en verricht objectieve metingen waar nodig. Spelregelkennis en meetvaardigheid zijn hierbij belangrijk. Een goede scheidsrechter beschikt over sociale vaardigheden. Zijn / haar houding en manier van communiceren zijn in grote mate bepalend voor de acceptatie van een beslissing. Een goede scheidsrechter is in staat om zelfstandig te handelen en beslissingen te nemen. De scheidsrechters die door de landelijke organisatie worden opgeleid zijn ook bevoegd om wedstrijden of toernooien in de regio te begeleiden, naast die op eigen vereniging.

Vaardigheden

Een regionaal scheidsrechter:
• is toegankelijk
• is proactief
• is enthousiast
• is gedreven
• is objectief
• is doortastend
• is consequent
• handelt zelfstandig
• is bereid en in staat tot zelfreflectie
• heeft voldoende kennis van spelregels
• heeft voldoende meetvaardigheid
• is actief op vereniging en regionaal niveau

Taken

De taken van een regionaal scheidsrechter zijn:

1. Het leiden van wedstrijden 
• Voorbereiden op wedstrijden
• Handhaven van de reglementen
• Begeleiden van wedstrijden
• Omgang met sporters en coaches
• Samenwerking met collega-officials
• Afhandeling van formaliteiten

2. Het assisteren van collega-officials bij wedstrijden op hoger niveau

3. Het begeleiden van regionaal scheidsrechter (in opleiding)

Dit functieprofiel is niet volledig. Het volledige functieprofiel komt bij de opleiding aan de orde. 

Status opleidingen

Bekijk hier de actuele status van de opleidingen.

Kosten

De kosten van de opleiding bedragen €150,- per cursist.

Interesse?

Interesse in een opleiding tot scheidsrechter? Neem dan contact op met het bondsbureau om je in te schrijven.

Nieuwsgierig naar de interesse in deze opleiding? Check hier hoe veel mensen zich al hebben aangemeld.