Voor wedstrijdleiders

De regionaal wedstrijdleider

Bij het spelen van petanque wordt er vaak gekozen voor een bepaald spel- of wedstrijdsysteem. Zo’n systeem bepaalt welke equipes tegen elkaar spelen, hoeveel partijen er worden gespeeld, de duur van de wedstrijddag en het zorgt er voor dat de beste equipe uiteindelijk op nummer 1 eindigt. Een wedstrijdleider zorgt er voor dat het juiste spel- of wedstrijdsysteem bij het type wedstrijd wordt gekozen en dat het systeem op de juiste manier wordt toegepast.

Uiteraard zijn kennis over reglementen en spel- en wedstrijdsystemen belangrijk hierbij. Een goede wedstrijdleider beschikt over sociale vaardigheden. De houding en manier van communiceren zijn in grote mate bepalend voor de acceptatie van een beslissing. Een goede wedstrijdleider is in staat om zelfstandig te handelen en beslissingen te nemen.

Vaardigheden

Een regionaal wedstrijdleider:
• is toegankelijk
• is proactief
• is enthousiast
• is gedreven
• is objectief
• is doortastend
• is consequent
• handelt zelfstandig
• is bereid en in staat tot zelfreflectie
• heeft voldoende kennis van de geldende reglementen
• heeft voldoende kennis van de spel- en wedstrijdsystemen
• is actief op vereniging en regionaal niveau

Taken

De taken van een regionaal wedstrijdleider zijn:

1. Het leiden van wedstrijden
• Voorbereiden op wedstrijden
• Handhaven van de reglementen
• Begeleiden van wedstrijden
• Omgang met sporters en coaches
• Samenwerking met collega-officials
• Afhandeling van formaliteiten

2. Het assisteren van collega-officials bij wedstrijden op hoger niveau

3. Het begeleiden van regionaal wedstrijdleider (in opleiding)

Dit functieprofiel is niet volledig. Het volledige functieprofiel komt bij de opleiding aan de orde. 

Status opleidingen

Bekijk hier de actuele status van de opleidingen.

Kosten

De kosten van de opleiding bedragen €150,- per cursist.

Interesse?

Interesse in een opleiding tot wedstrijdleider? Neem contact op met het bondsbureau.

Nieuwsgierig naar de interesse in deze opleiding? Check hier hoe veel mensen zich al hebben aangemeld.