Voor regionaal wedstrijdleiders

Hieronder vindt u een globale omschrijving van het functieprofiel. Het volledige functieprofiel komt bij de opleiding aan de orde.

Regionaal Wedstrijdleider
Bij het spelen van een wedstrijd, toernooi of kampioenschap wordt er gekozen voor een bepaald wedstrijdsysteem. Zo’n systeem bepaalt het wedstrijdverloop en zorgt ervoor dat de beste equipe uiteindelijk op nummer 1 eindigt. Een wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het wedstrijdsysteem. Uiteraard zijn hierbij kennis van reglementen en wedstrijdsystemen belangrijk. Een goede wedstrijdleider beschikt ook over sociale vaardigheden. De houding en manier van communiceren zijn in grote mate bepalend voor de acceptatie van een beslissing. Een goede wedstrijdleider is in staat om zelfstandig te handelen en beslissingen te nemen.
Programma
Het programma van de Regionaal Wedstrijdleider bestaat uit een theoretisch gedeelte in het handboek. Een gedeelte van de theorie komt ook aan bod in de drie verdiepingsbijeenkomsten die er zijn. Het betreft hier meestal doordeweekse avonden van 19.00 tot 22.00 uur. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor verdieping van de opgedane theoretische kennis. Verder wordt er ruim aandacht besteed aan de verschillende spelsystemen en het handelen van de wedstrijdleider. Dit komt ook terug in drie stagemomenten. Je loopt dan een dag mee met een ervaren wedstrijdleider om te leren in de praktijk en om enkele opdrachten te maken. Als je daarmee klaar bent, kan je op voor je examen (Proeve Van Bekwaamheid).
Leerdoelen
• Hoe leid je het administratieve deel van wedstrijden, toernooien en kampioenschappen op regionaal niveau?
• Hoe handel je formaliteiten af?
• Hoe bewaak en bevorder je een sportieve en competitieve sfeer?
• Hoe ondersteun je een sporttechnisch kader zo goed mogelijk?
Afronding
Nadat je de drie verdiepingsbijeenkomsten gevolgd hebt, drie stages gelopen hebt en alle praktijkopdrachten voldoende hebt gemaakt ben je klaar voor het examen (PVB). Als je dat voldoende afrondt ben je gediplomeerd Regionaal Wedstrijdleider.
Aangekondigde opleidingen + inschrijven

Een overzicht van aangekondigde opleidingen + inschrijfformulieren kunt u vinden op https://njbb.nl/aangekondigde-opleidingen/.