Vragenlijst opleidingen & kennis maken met Remco Haring

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) heeft de visie om de petanquesport in Nederland voor zoveel mogelijk verschillende doelgroepen en op zoveel mogelijk verschillende niveaus te faciliteren.

Goed kader is daarbij essentieel. Enkele jaren terug is de landelijke organisatie begonnen met het herzien van de opleidingen. Voor scheidsrechters heeft dat geleid tot de opleiding tot regionaal scheidsrechter (RSR). Deze opleiding wordt zowel door de deelnemers als door de opleiders positief ervaren. Naast deze opleiding is er ook behoefte aan een opleiding voor de scheidsrechter die op verenigingsniveau actief is: de clubscheidsrechter (CSR). De landelijke organisatie heeft de doelstelling om deze opleiding in 2021 te realiseren.

Alle verenigingen, geïnteresseerde leden (in een scheidsrechtersopleiding en bekend bij het bondsbureau) en regionale scheidsrechters hebben een vragenlijst ontvangen. Naast de antwoorden op de vragenlijst worden nog een aantal verdiepende gesprekken gevoerd om een goed beeld te krijgen waar het profiel van een clubscheidsrechter aan moet voldoen. Uiteindelijk wordt met de opleiders gekeken hoe dat verder vorm kan worden gegeven.

Voor dit project is Remco Haring aangetrokken. Remco Haring gaat het bondsbureau op het gebied van opleidingen ondersteunen, onder andere bij het project om de CSR opleiding te ontwikkelen. Hieronder is een korte introductie te lezen van Remco.

Mijn naam is Remco Haring. Ik ben zo’n 20 jaar actief in het opleiden en begeleiden van mensen, waarvan de laatste 11 jaar in de sport. Tot vorig jaar was ik werkzaam bij NOC*NSF en daar onder andere verantwoordelijk voor de inhoud en de organisatie van zo’n 40 sportoverstijgende scholingen voor trainer-coaches, scheidsrechters, bestuurders en ander kader en de kwaliteit van zo’n 100 opleiders. Daarnaast was ik eindverantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem van opleidingen bij sportbonden.

Na een jaar sabbatical ben ik 1 maart 2021 voor mezelf begonnen. Deze uitdaging is mijn eerste klus en ik heb er enorm veel zin in. Als sporter kom ik wel uit de balsporten, maar dan eigenlijk altijd met een racket/batje/club. Van origine ben ik tafeltennisser (al 30 jaar actief als trainer). Ik doe echter ook aan tennis, padel, squash, badminton en golf.