Wat houdt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (wet WBTR) nou in?

In het nieuwsbouletin van dinsdag 8 december is informatie gegeven over de nieuwe wet WBTR. Op 10 november jl. is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen(wet WBTR) door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet gaat op 1 juli 2021 in, en is van invloed op bestuurders van sportclubs. De WBTR is onder meer bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen duidelijker te regelen. 1 juli volgend jaar lijkt ver weg maar nu de wet er door is, zijn er veel zaken die sportverenigingen moeten regelen.

Waarom is deze wet relevant:
– persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van sportbestuurders;
– besturen moeten een aantal zaken goed afspreken en regelen omgaande stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur;
– clubs zullen veel afspraken statutair via de notaris moeten gaan vastleggen.

Als verenigingen dit niet goed regelen wil straks wellicht niemand meer in een bestuur van de vereniging zitten. NOC NSF werkt voor de wet WBTR al hard aan een toelichting, uitleg en een stappenplan voor clubbesturen. Bovendien moeten de statuten van de club worden gewijzigd. Verenigingsbestuurders hoeven niet meteen de statuten van de club te wijzigen. Maar dat moeten zij wel in de eerstvolgende statutenwijziging. De nieuwe wettelijke bepalingen gaan echter al wel gelden.

Marjo Vink geeft op de website van Legal Letters een meer gedetailleerde toelichting op de wet WBTR. De NJBB is in samenwerking met NOC*NSF druk bezig om een verdere toelichting en bijbehorend stappenplan uit te werken. Eveneens wat de bijkomende kosten zijn en hoe we het gezamenlijk kunnen aanpakken, zodat we de krachten kunnen bundelen en de kosten zo laag mogelijk kunnen houden voor iedereen. In januari 2021 wordt hier verdere duidelijkheid over verwacht. De verenigingen worden dan uiteraard verder geïnformeerd. Momenteel zijn er nog geen verdere acties noodzakelijk maar is het van belang dat de vereniging op de hoogte is van de nieuwe wet en dat verdere ondersteuning volgt.

Indien er toch al vragen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met het bondsbureau.