Wat moet je weten over privacy binnen jouw vereniging?

Er zijn veel issues met sportverenigingen op het vlak van privacy. Er zijn nog steeds veel verenigingen die er weinig of niets aan doen. Dat kan niet meer. Ouders geven medische gegevens van hun kinderen door. Daar moet iedereen bewust veilig mee omgaan.

Veel clubs hebben geen privacy-policy op hun site waardoor ze zichtbaar in overtreding zijn van de wet. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk als er privacy issues zijn. Dat is op zich onwenselijk en draagt ook niet bij aan de werving van nieuwe bestuursleden.

Daarom heeft de NJBB ervoor gekozen privacy hier onder de aandacht te brengen middels vijf artikelen. Lees deze artikelen aandachtig door: