Werkgroepen

De ondersteuning

Ter ondersteuning van het bondsbestuur- en bureau heeft het bestuur de mogelijkheid om een tijdelijke werkgroep bestaande uit leden in het leven te roepen. De werkgroep gaat in opdracht van het bestuur aan de slag met een specifiek onderwerp, veelal ter ontwikkeling of voorbereiding van een nieuw product, beleid of activiteit. De werkgroep werkt projectmatig met een duidelijk afgebakende opdracht en wordt aangestuurd door het bondsbestuur, ondersteund door het bondsbureau.

In de beleidsperiode 2013-2016 zijn werkgroepen actief geweest op het gebied van de nieuwe nationale competitie, de herstructurering van de bondsorganisatie, de communicatiestrategie en de ontwikkeling van nieuwe opleidingen.

Werkgroep visie en beleid internationale wedstrijdsport (IWS)
Bart Achterhof (projectleider, bondsbureau), Twan Beckers (bondsbureau), Jan Paashuis (bondsbestuur) en Tom van der Voort.

Klankbordgroep IWS
Marcel Stok, Sander Beukers, Peter Bonarius, Bart Scholten, Ad Wagenaars, Sandra Gilliéron, Guido Starrenburg en Kees Besseling.

Werkgroep evaluatie bondsorganisatie
De werkgroep evaluatie bondsorganisatie bestaat uit: Jan Willem Meerwaldt (bondsbestuur), Twan Beckers (directeur), Bart Achterhof (beleidsmedewerker), Sjoerd Pieterse (voorzitter reglementencommissie), Guillaume Spiering (districtscoördinator), Henk Vermeulen (districtscoördinator), Peter van Wermeskerken (bondsraadslid), Rob van der Zwet (oud-bondsraadslid), Hans Kusters (voorzitter Ummer d’r Bie en oud-bondsraadslid) en Antoon Duijnker (oud voorzitter de Meteoor).

Klik hier om het plan van aanpak te bekijken.

Klik hier om de vragenlijst voor de bondsraadsleden te bekijken.

Klik hier om de vragenlijst voor de verenigingen te bekijken.