Klankbordgroepen

Het bondsbestuur heeft de mogelijkheid om een tijdelijke werkgroep in het leven te roepen ter ondersteuning van de werkzaamheden van het bondsbestuur en bondsbureau. De werkgroep gaat in opdracht van het bestuur aan de slag met een specifiek onderwerp, veelal ter ontwikkeling of voorbereiding van een nieuw product, beleid of activiteit. De werkgroep werkt projectmatig met een duidelijk afgebakende opdracht en wordt aangestuurd door het bondsbestuur, ondersteund door het bondsbureau.