Wijziging bestuur NJBB

Wijziging bestuur NJBB

In de bestuursvergadering begin mei 2024 heeft Abdou Najib kenbaar gemaakt dat hij om persoonlijke redenen zijn taken als bestuurslid neerlegt.

Dit impliceert dat er twee vacatures in het bestuur zijn. We zullen voor beide vacatures een profiel opstellen, zodat we in de komende maanden gericht kunnen zoeken naar kandidaten die passen in dit profiel om het bestuur verder te versterken.

 

Namens het bestuur van de NJBB